perjantai 12. maaliskuuta 2021

Paikalliskerhot, taloudellista tukea tarjolla!

Nukkekotikerhojen toiminta-avustukset ovat edelleen haussa !

Nukkekotiyhdistys jakaa vuosittain toiminta-avustuksia paikallisille nukkekotikerhoille ja -yhdistyksille. Onko teillä suunnitteilla etäkurssi tai projekti, jossa voisimme auttaa taloudellisesti? Nyt kannattaa toimia!

Hakemuskaavake löytyy blogistamme www.nukkekotiyhdistys.blogspot.com sivupalkin Lomakkeita-otsikon alapuolelta, klikkaamalla “Kerhoavustushakemus”.

Lähettäkää hakemus sähköisesti osoitteeseen nukkekoti@nukkekotiyhdistys.fi 31.7.2021 mennessä. 

Toiminta-avustus on tarkoitettu käyttösuunnitelman perusteella tietyn aihekokonaisuuden materiaalihankintoihin, näyttelyprojektin kuluihin, kerho- tai näyttelytilan vuokraan tai ohjaajan palkkioiden tukemiseen (viimeksi mainitussa huomioitava, että palkanmaksussa kerho vastaa työnantajavelvoitteista ja ohjaajan matkakulut korvataan verottomina julkisen liikenteen taksojen mukaisesti). Isoihin laite- ym. hankintoihin avustusta ei myönnetä, kuten ei myöskään aivan perustarvikkeiden hankintaan (liimat, maalit, puutavara ym.) ilman tarkempaa käyttösuunnitelmaa. Käyttösuunnitelma on esiteltävä hakemuksessa tai sen liitteenä.

Toiminta-avustukset maksetaan toimitettujen kuittien perusteella. Kuitit toimitetaan yhdistyksen taloudenhoitajalle  rahastonhoitaja@nukkekotiyhdistys.fi  viimeistään 01.11.2021, muutoin niitä ei hyväksytä ja avustusta ei makseta. Liitä mukaan tieto, että kulut ovat toiminta-avustukseen liittyviä sekä kenelle ne maksetaan. 

Avustuksen saaminen edellyttää:


  • jutun kirjoittamista Nukkekoti-lehteen vuoden 2021 aikana. Olkaa yhteydessä lehden päätoimittajaan sähköpostilla lehti@nukkekotiyhdistys.fi juttua suunnitellessanne.
  • arpajaispalkintojen toimittamista yhdistykselle messukäyttöä varten. Palkintojen tulee olla vähintään 2 €:n arvoisia ja ne voivat olla esimerkiksi tuotetestausten yhteydessä tehtyjä esineitä tai muuten kerhossa tehtyjä esineitä. Myös isompi kokonaisuus, kuten pienoishuone, käy pääpalkinnoksi arpajaisiin. Arpajaispalkintojen toimittamisesta voit olla yhteydessä sähköpostilla ilmoittautumiset@nukkekotiyhdistys.fi.
  • ilmoittautumista Nukkekotiyhdistyksen kerholistalle, sähköpostitse nukkekoti@nukkekotiyhdistys.fi. Tämänhetkinen lista löytyy blogistamme www.nukkekotiyhdistys.blogspot.com sivupalkin Paikalliskerhot-otsikkoa klikkaamalla.